Behöver du göra en grundförstärkning?

Är det så att du behöver göra en grundförstärkning? Ofta så är detta något man måste göra när man har ett hus med sättning som det heter. En sättningsskada blir det när markförhållanden eller jordförhållanden under en grund förändras. Det blir då att marken sjunker och det gör att grunden inte få det stöd som den hade då det byggdes. Det gör att grunden utsätts för andra krafter och det blir sättningsskador. Det är då man kan göra en grundförstärkning.

En grundförstärkning är ett begrepp som man ofta använder där man pratar om renovering av sättningsskada. Det indikerar att man bara stärker grunden på just de ställen som skadorna finns och inte hela grunden i sig. Är det så att du har en befintlig grund samt ett hus som visar tecken på sättningar, så som sprickor i fasaden, lutande golv eller liknande så är det bra att åtgärda detta.

Grundförstärk din sättningsskada

Om du har fått sättningsskador så brukar de visa sig genom att det blir sprickor i fasaden, sprickor i grundmuren samt att det kan vara sneda fönster och dörrar, som kärvar. Det visar sig även genom att golvlister börjar glipa, golvet inne lutar eller att man känner av gungning inne i huset från trafiken utanför. Oftast är det små saker till att börja med som utmärker när det är sättningsskador. Men som person märker man inte av dessa, utan det är först när det börjar spricka i fasaden som man inser att det är något som felar. Det finns en mängd orsaker till att dessa sättningar sker och det kan ske i olika typer av byggnader och konstruktioner.

Det kan vara en idé att satsa på grundförstärkning direkt när du ser att det har skett skador på ditt hus eller din grund. Det finns idag företag som erbjuder hjälp inom detta område.